Import modułów fotowoltaicznych

Okazuje się, że zarówno w Polsce jak i na świecie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) jest fotowoltaika. Z danych Międzynarodowej Agencji Ochrony Środowiska (IEA) wynika, że za produkcję 60 procent światowych paneli i modułów fotowoltaicznych odpowiadają Chiny. Sprawdź jakie wymagania europejskie musisz spełnić, jeśli podejmujesz import modułów fotowoltaicznych z Chin.

import modułów fotowoltaicznych

Import modułów fotowoltaicznych z Chin

W najbardziej uprzemysłowionych regionach w Chinach, czyli prowincjach Zhejiang, Jiangsu i Guangdong swoje siedziby ulokowała większość chińskich producentów paneli słonecznych. Chociaż w ich ofercie można znaleźć większość modułów fotowoltaicznych, to należy pamiętać, że nie muszą one być zgodne z obowiązującym w Europie i Polsce prawie.

Mimo że zniesiono cła antydumpingowe na fotowoltaikę sprowadzaną z Chin, to należy pamiętać, że nie wszyscy chińscy dostawcy podpisali porozumienie z Komisją Europejską odnośnie odstąpienia od oferowania paneli fotowoltaicznych po zaniżonych cenach. Oznacza to więc, że cła antydumpingowe nadal mają zastosowanie względem przedsiębiorców, którzy nie przystąpili do porozumienia. W celu uniknięcia nieprzyjemności konieczna jest zatem wcześniejsza weryfikacja dostawców.

Rynek fotowoltaiczny w Polsce

Popularność fotowoltaiki w Polsce nieustannie rośnie. Okazuje się, że moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2018 roku wyniosła łącznie ok. 500 MW, a w maju 2019 r. potencjał zbiorczy przekroczył wartość 700 MW. Dodatkowo szacuje się, że do końca 2019 roku skumulowana moc wszystkich nstalacji fotowoltaicznych może wynieść nawet 1,5 GW.

Wynika to częściowo z przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych. Zgodnie z założeniami już w 2020 roku udział OZE w zużyciu energii ma wynosić 15 procent. Za zainteresowanie tematem panelami fotowoltaicznymi odpowiadają również takie czynniki jak wzrost cen za energię elektryczną i wzrost świadomości społecznej w związku z wpływem nieodnawialnych źródeł energii na ekologię i stan ludzkiego zdrowia.

Szkolenie: Import z Chin

Moduły fotowoltaiczne

Otóż istnieją dwa zestawy komponentów systemu paneli fotowoltaicznych: elementy panelu, takie jak złącza, moduły śledzące i montażowe oraz elementy zasilania, w tym falowniki, przełączniki izolacyjne DC i mierniki. Podczas importu modułów fotowoltaicznych należy upewnić się, że wszystkie komponenty są zgodne z europejskimi wymaganiami.

Import modułów fotowoltaicznych a wymagania europejskie

Przed podjęciem decyzji o imporcie paneli i modułów fotowoltaicznych należy dokładnie zapoznać się z przepisami wprowadzania do obrotu i udostępniania tego typu produktów na rynku Wspólnoty. Oprócz tego niezbędne jest uzyskanie oznaczenia CE. Do tego konieczne jest spełnienie normy PN-EN 1090-1, która dodatkowo uprawnia producenta do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych DWU (nie mylić z deklaracją zgodności). W przypadku paneli fotowoltaicznych zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 dotyczące wyrobów budowlanych. Okazuje się, że wyrób może zostać dopuszczony do stosowania w budownictwie w oparciu o:

  • normę zharmonizowaną hEN lub Europejską Ocenę Techniczną pozwalającą na oznaczanie wyrobów budowlanych oznaczeniem CE,
  • polską normę lub Krajową Ocenę Techniczną pozwalającą na oznaczanie wyrobów budowlanych znakiem budowlanym B,
  • jednostkowe zastosowanie w obiekcie budowlanym.

Krajowa Ocena Techniczna a normy zharmonizowane

Normy zharmonizowane określają metody i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk. Co więcej, przed wydaniem europejskiej lub krajowej oceny technicznej jednostka badawcza weryfikuje, czy dany produkt spełnia wymagania konieczne do wydania europejskiej lub krajowej oceny technicznej. W pierwszej kolejności sprawdza się czy towar podlega pod jedną z norm zharmonizowanych. Jeśli tak, to nie wydaje się oceny technicznej. Dopiero w sytuacji, kiedy produkt nie spełnia w bezpośredni sposób norm, pojawia się konieczność uzyskania Krajowej Oceny Technicznej.

Zakładowa Kontrola Produkcji ZKP

Kolejnym wymaganiem odnośnie paneli i modułów fotowoltaicznych, wynikającym z normy PN-EN 1090-1 jest wykonanie wstępnego badania typu według punktu 6.2 przedmiotowej specyfikacji. Konieczne jest przeprowadzenie Zakładowej Kontroli Produkcji. Certyfikat ZKP na zgodność z normą PN-EN 1090-1 jest wydawany tylko i wyłącznie w oparciu o system oceny zgodności 2+ i nie jest równoznaczny z dokumentami wydawanymi na zgodność z normą  ISO 9001:2008. Uprawnia zakład do produkcji wyrobów określonych klas wykonania, oznakowanie wyrobu znakiem CE oraz do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych DWU.

Dodatkowe informacje na temat prawa i wymagań związanych z importem paneli i modułów fototowoltaicznych znajdziecie również w naszym wcześniejszym artykule.

ShipHub