Import ładowarek do samochodów elektrycznych z Chin

Obecnie ruch drogowy negatywnie wpływa na klimat i zdrowie, dlatego tak ważna jest elektryfikacja transportu samochodowego. Jednak by ułatwić elektromobilność potrzebna jest odpowiednia infrastruktura jak stacje ładowania, czy to publiczne (komercyjne), czy domowe (np. typu wallbox), a także ładowarki mobilne. Jak zorganizować import ładowarek do samochodów elektrycznych z Chin?

Import ładowarek do samochodów elektrycznych z chin

Gdzie produkuje się ładowarki do samochodów elektrycznych w Chinach?

Jednymi z najbardziej rozwiniętych przemysłowo prowincjami chińskimi są Guangdong, Shandong, Jiangsu i Zhejiang. To właśnie w tych prowincjach występują największe skupiska producentów ładowarek do samochodów elektrycznych w Chinach.

Lista chińskich miast, w których znajduje się wielu producentów ładowarek EV:

  • Kanton, Shenzhen (Guangdong)
  • Qingdao (Shandong)
  • Szanghaj
  • Nankin, Changzhou (Jiangsu)
  • Ningbo, Wenzhou, Jinhua, Hangzhou (Zhejiang).
Import ładowarek do samochodów elektrycznych z Chin mapa

Cło na ładowarki do samochodów elektrycznych z Chin

Cło to opłata za przewóz towarów przez granicę celną, to znaczy produktów importowanych z państw trzecich. Stawki celne i inne informacje dotyczące formalnych aspektów przewozu zawarte są w systemach taryfowych ISZTAR i TARIC.

Ładowarki do samochodów elektrycznych z wyświetlaczem, kablem i złączem (przeznaczone do dystrybucji energii, nie zmieniających prądu) w systemie taryfowym wchodzą w kategorię „tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe, (…), służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, włącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę”, „urządzenie sterujące silnika z programowalną pamięcią o napięciu nieprzekraczającym 1000 V, składające się co najmniej z: obwodu drukowanego z komponentami czynnymi i biernymi, obudowy z aluminium, oraz wielu złącz”.

Kod celny ładowarek do e-samochodów to 8537109170. Cło na ładowarki do samochodów elektrycznych pod tym kodem wynosi 2,1%.

Szkolenie: Import z Chin

Import ładowarek do samochodów elektrycznych z Chin – wymogi i obowiązki

Aby produkt mógł zostać dopuszczony do obiegu musi on spełniać wymogi na rynku docelowym. W Unii Europejskiej obowiązuje zgodność z odpowiednimi rozporządzeniami i dyrektywami. Zdarza się, że przepisy krajowe Państw Członkowskich UE nakładają dodatkowe wymagania.

Zadbaj o to, by dołączyć do ładowarki EV instrukcję obsługi i dokumentacje techniczną w obowiązującym języku urzędowym.

Wymogi dla ładowarek do samochodów elektrycznych

Ładowarki do samochodów elektrycznych (stacje ładowania) wpadają pod kilka dyrektyw Unii Europejskiej.

1. Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Dyrektywa 2014/30/UE reguluje urządzenia z elementami elektronicznymi lub elektrycznymi, które mogą zaburzać pracę innych urządzeń.

2. Dyrektywa RoHS

Dyrektywa 2011/65/UE odnosi się do maksymalnej wartości stężenia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

3. Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Dyrektywa 2014/35/UE dotyczy w głównej mierze sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1500 V prądu stałego.

4. Dyrektywa RED

Dyrektywa 2014/53/UE reguluje urządzenia radiowe i telekomunikacyjne, czyli emitujące lub odbierając fale radiowe na potrzeby radiokomunikacji lub radiolokacji.

5. Rozporządzenie REACH

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady określa rejestrację w bazie, wystawianie ocen, udzielanie zezwoleń, a także nakłada ograniczenia w zakresie chemikaliów. Rozporządzenie REACH dotyczy niemalże wszystkich grup produktowych.

6. Oznaczenie CE i deklaracja zgodności

Wyżej wymienione dyrektywy Nowego Podejścia wymagają, by ładowarki i stacje ładowania EV oznaczone były znakiem CE. Znak CE nanosi się na produkt lub dokumenty mu towarzyszące jako wyraz zgodności z dyrektywami UE, które go dotyczą. Dyrektywy te są wymienione w deklaracji zgodności producenta (Declaration of Conformity).

Znak CE

7. Dyrektywa WEEE

Ładowarki EV podlegają Dyrektywie 2012/19/UE (WEEE), która reguluje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Dyrektywa WEEE ma na celu ograniczenie elektrośmieci, zapewnienie właściwego przetwarzania sprzętu i osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnej zbiórki ZSEE. Obowiązkiem wynikającym z dyrektywy jest oznaczenie sprzętu lub odnoszących się do niego dokumentów znaku ZSEE.

Znak ZSEE
Szkolenie Online: Import z Chin

Import ładowarek do samochodów elektrycznych z Chin – targi handlowe

Targi branżowe są idealnym miejscem, by rozwinąć swoją biznesową sieć kontaktów i zapoznać się z ofertami wielu producentów w jednym miejscu. W Chinach szczególnie ważny jest kontakt twarzą w twarz, by móc zacieśnić relacje (guanxi).

Poniższa lista zawiera wybrane targi organizowane w Chinach z m.in. sektora elektromobilności.

Shenzhen International Electric Vehicle Exhibition

Lokalizacja: Shenzhen – Shenzhen Convention and Exhibition Center, Shenzhen

Oficjalna strona internetowa: szevexpo.com/index.php

Jednym z wielu tematów przewodnich targów SHEVE poświęconych elektromobilności jest ładowanie pojazdów elektrycznych.

Hong Kong Electronics Fair (Autumn Edition)

Lokalizacja: Hong Kong – Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hongkong

Oficjalna strona internetowa: event.hktdc.com/fair/hkelectronicsfairae-en/HKTDC-Hong-Kong-Electronics-Fair-Autumn-Edition

Te hongkońskie targi elektroniki to jedne z największych w regionie. Podczas targów wystawcy prezentują m.in. rozwiązania ładowania pojazdów elektrycznych.

China International New Energy and Intelligent Connected Vehicles Exhibition (IEEV)

Lokalizacja: Beijing – New China International Exhibition Center, Pekin

Oficjalna strona internetowa: evautoe.com

IEEV to kompleksowe targi i konferencja poświęcona elektromobilności i najnowszym technologią w tym zakresie.

Wire & Cable Guangzhou

Lokalizacja: Canton Fair Complex, Kanton

Oficjalna strona internetowa: wire-cable-china.cn.messefrankfurt.com/guangzhou/en

Wire & Cable Guangzhou to ogromne targi organizowane przez Messe Frankfurt. Motywem przewodnim tych targów branżowych są przewody i kable, lecz prezentowane są także maszyny i akcesoria.

Canton Fair (China Export and Import Fair) Phase 1

Lokalizacja: Canton Fair Complex, Kanton

Oficjalna strona internetowa: cantonfair.org.cn/en

Targi Kantońskie to największe i najstarsze aktywne targi w Chinach. Targi te odbywają się dwa razy w roku, na wiosnę oraz jesień i są podzielone na trzy fazy. Pierwsza faza poświęcona jest między innymi pojazdom, maszynom, urządzeniom elektrycznym i elektronicznym.

Import ładowarek do samochodów elektrycznych z Chin – podsumowanie

  • Największe skupisko producentów ładowarek EV w Chinach znajduje się w prowincji Guangdong.
  • Cło na ładowarki do samochodów elektrycznych z Chin jest niskie.
  • Upewnij się, że sprowadzany produkt jest zgodny z wymaganiami na rynku docelowym. W UE ładowarki EV podchodzą pod dyrektywy LVD, EMC, RED, WEEE, a także rozporządzenie REACH.
  • Zalecamy, by zweryfikować chińskiego dostawcę przed podjęciem z nim współpracy.
  • Przeczytaj o rynku samochodów elektrycznych w Chinach.
Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 1