Import kabli USB z Chin

Kable USB są towarem bardzo chętnie sprowadzanym z Chin przez importerów. Przyczynia się ku temu korzystna wysokość cła i dobra jakość wykonania tego typu produktów. Niemniej jeśli chodzi o import kabli USB z Chin, bardzo często problematyczna okazuje się kwestia certyfikatów, obowiązująca przy imporcie tego typu produktów.

import kabli USB z Chin

Import kabli USB z Chin – certyfikaty, dokumenty

Największym problemem, który napotykają zwłaszcza początkujący importerzy przy imporcie kabli USB z Chin, jest kwestia CE. W sieci można znaleźć wiele sprzecznych z sobą informacji, z których jedne mówią o konieczności obowiązku naniesienia znaku CE na produkt taki jak kabel USB, a inne temu zaprzeczają.

Wyjaśnienie kwestii oznakowania CE w przypadku kabli USB z Chin należy zacząć od opisania po krótce dyrektywy 2011/65/EU, znanej też jako RoHS II, która obowiązuje w Polsce od 2013 r. Podlegają jej również kable USB.

Zobowiązuje ona zarówno producentów, jak i importerów oraz dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) do większej dbałości o stan naszego środowiska. Dyrektywa ta zmusza producentów sprzętu EEE do ograniczenia substancji niebezpiecznych (metali ciężkich i związków organicznych) w procesie produkcji. Substancjami tymi są ołów, kadm, rtęć, sześciowartościowy chrom, polibronowane bifenyle (PBB) i polibronowane etery difenylowe (PBDE).

Według definicji EEE zawartej w dyrektywie, EEE to „Sprzęt, którego prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub obecności pól elektromagnetycznych, oraz sprzęt służący do wytwarzania, przesyłania i pomiaru takiego prądu i pól elektromagnetycznych i zaprojektowany do użycia przy napięciu nieprzekraczającym 1 000 woltów dla prądu przemiennego i 1 500 woltów dla prądu stałego”.

Można zatem śmiało stwierdzić, że dyrektywa ta dotyczy wszystkich produktów codziennego użytku, które są zasilane energią elektryczną, w tym również kabli USB.

Należy wiedzieć, że zostały przewidziane również wyjątki od tej dyrektywy. Objęte wyłączeniem są m.in. broń, wózki widłowe, panele słoneczne lub sondy kosmiczne.

ShipHub

Import kabli USB – obowiązki importera

Z racji tego, iż dyrektywa RoHS jest jedną z Dyrektyw Nowego Podejścia, po spełnieniu wyszczególnionych w niej wymagań i otrzymaniu deklaracji zgodności, nakłada ona obowiązek naniesienia znaku CE na urządzenia objęte jej zakresem. Wynika z tego jasno, że kable USB również wymagają CE. Więcej o deklaracjach zgodności i oznaczeniu CE dowiedzą się Państwo z jednego z naszych poprzednich artykułów:
https://www.chinskiraport.pl/blog/deklaracja-zgodnosci-oznaczenie-ce/

Należy także pamiętać o dyrektywie RoHS III, która obowiązuje od 22 lipca 2019 r. Prócz substancji objętych do tej pory ograniczeniami, dołączyły do nich ftalany takie jak DEHP, BBP, DBP i DIBP. Z tego też powodu należy zawsze upewnić się, że towar chińskiego kontrahenta spełnia aktualnie obowiązujące normy i posiada ku temu odpowiednie certyfikaty, w przeciwnym razie może nie zostać dopuszczony do obrotu.

Import kabli USB z Chin – opakowanie i cło

W przypadku kabli USB, ze względu na niewielki rozmiar, oznakowanie CE może zostać zaakceptowane, będąc naniesione na opakowanie. Należy dodatkowo pamiętać o dołączeniu do każdego produktu instrukcji obsługi w języku kraju, w którym towar ma trafić do obrotu.

Wysokość cła na kable USB znajdziemy w systemie ISZTAR, a konkretnie w dziale 85 i kategorii 8544 42, czyli „Pozostałe przewody elektryczne, do napięć nieprzekraczających 1 000V, wyposażone w złącza”.

Kable USB obowiązuje kod 8544 42 90 90, a wysokość cła w tym przypadku to 3.3%.

Jak nietrudno zauważyć cło nałożone na kable USB importowane z Chin jest stosunkowo niskie. Mamy nadzieję, że wyjaśniona przez nas kwestia certyfikatów i oznaczeń ułatwi Państwu import tego produktu z Chin. W razie dalszych wątpliwości co do kwestii importu towarów z Chin zapraszamy do uczestnictwa w jednym z naszych szkoleń.

Szkolenie: Import z Chin