Import kabli USB z Chin

Kable USB są towarem bardzo chętnie sprowadzanym z Chin przez importerów. Przyczynia się ku temu korzystna wysokość cła i dobra jakość wykonania tego typu produktów. Niemniej jeśli chodzi o import kabli USB z Chin, bardzo często problematyczna okazuje się kwestia certyfikatów, obowiązująca przy imporcie tego typu produktów.

import kabli USB z Chin

Import kabli USB z Chin – certyfikaty i dokumenty

Największym problemem, który napotykają zwłaszcza początkujący importerzy przy imporcie kabli USB z Chin, jest kwestia CE. W sieci można znaleźć wiele sprzecznych z sobą informacji, z których jedne mówią o konieczności obowiązku naniesienia znaku CE na produkt taki jak kabel USB, a inne temu zaprzeczają.

Wyjaśnienie kwestii oznakowania CE w przypadku kabli USB z Chin należy zacząć od opisania po krótce dyrektywy 2015/863, znanej też jako RoHS III. Podlegają jej również kable USB.

Zobowiązuje ona zarówno producentów, jak i importerów oraz dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) do większej dbałości o stan naszego środowiska. Dyrektywa ta zmusza producentów sprzętu EEE do ograniczenia substancji niebezpiecznych (metali ciężkich i związków organicznych) w procesie produkcji. Substancjami tymi są:

  • ołów,
  • kadm,
  • rtęć,
  • sześciowartościowy chrom,
  • polibronowane bifenyle (PBB),
  • polibronowane etery difenylowe (PBDE),
  • ftalany: DEHP, BBP, DBP i DIBP.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) to „Sprzęt, którego prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub obecności pól elektromagnetycznych, oraz sprzęt służący do wytwarzania, przesyłania i pomiaru takiego prądu i pól elektromagnetycznych i zaprojektowany do użycia przy napięciu nieprzekraczającym 1 000 woltów dla prądu przemiennego i 1 500 woltów dla prądu stałego”.

Dyrektywa ta dotyczy wszystkich produktów codziennego użytku, które są zasilane energią elektryczną, w tym również kabli USB.

Należy wiedzieć, że zostały przewidziane również wyjątki od tej dyrektywy. Objęte wyłączeniem są m.in. broń, wózki widłowe, panele słoneczne lub sondy kosmiczne.

Bezpłatna konsultacja

Import kabli USB – obowiązki importera

Z racji tego, iż dyrektywa RoHS jest jedną z Dyrektyw Nowego Podejścia, po spełnieniu wyszczególnionych w niej wymagań i otrzymaniu deklaracji zgodności, nakłada ona obowiązek naniesienia znaku CE na urządzenia objęte jej zakresem. Wynika z tego jasno, że kable USB również wymagają CE.

Należy zawsze się upewnić, że towar chińskiego kontrahenta spełnia aktualnie obowiązujące normy i posiada ku temu odpowiednie certyfikaty, w przeciwnym razie może nie zostać dopuszczony do obrotu.

Jakie jest cło na kable z Chin? Gdzie umieścić znak CE?

W przypadku kabli USB, ze względu na niewielki rozmiar, oznakowanie CE może zostać zaakceptowane, będąc naniesione na opakowanie. Należy dodatkowo pamiętać o dołączeniu do każdego produktu instrukcji obsługi w języku kraju, w którym towar ma trafić do obrotu.

Wysokość cła na kable USB znajdziemy w systemie ISZTAR, a konkretnie w dziale 85 i kategorii 8544 42, czyli „Pozostałe przewody elektryczne, do napięć nieprzekraczających 1 000V, wyposażone w złącza”.

Kable USB obowiązuje kod 8544 42 90 90, a wysokość cła w tym przypadku to 3.3%. Pozostałe kody HS szybko sprawdzisz na portalu dlaimportera.pl.

Jak nietrudno zauważyć cło nałożone na kable USB importowane z Chin jest stosunkowo niskie. Mamy nadzieję, że wyjaśniona przez nas kwestia certyfikatów i oznaczeń ułatwi Państwu import tego produktu z Chin. W razie dalszych wątpliwości co do kwestii importu towarów z Chin zapraszamy do uczestnictwa w jednym z naszych szkoleń.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 1