Import fajerwerków z Chin

Pierwsze użycie fajerwerków w Chinach odnotowano w 206 r p.n.e. Obecnie Chiny są największym producentem fajerwerków na świecie. Dużą ilość producentów możemy znaleźć w prowincjach Hunan, Guangdong oraz Zhejiang. Miasto Liuyang w prowincji Hunan to światowa stolica fajerwerków. Tam produkuje się ponad połowę wszystkich fajerwerków w Chinach. Wartość corocznie eksportowanych z Chin materiałów pirotechnicznych wynosi 600 milionów dolarów. Mimo niskiej stawki celnej import fajerwerków jest utrudniony, ponieważ fajerwerki są uważane za materiały niebezpieczne. Transport tych materiałów jest obostrzony regulacjami, a do przewozu wymagane są odpowiednie pozwolenia. Przedstawiamy z jakimi obowiązkami wiąże się import fajerwerków z Chin.

Import fajerwerków z Chin

Stawka celna na import fajerwerków z Chin

W systemie stawek celnych sztuczne ognie znajdziemy pod kodem nomenklatury 36041000. Cło na ich sprowadzenie z Chin wynosi 6,5%. Stawki celne na import fajerwerków z Chin możemy wyszukać za pomocą systemu ISZTAR lub TARIC.

Kategorie fajerwerków wg Unii Europejskiej

W Unii Europejskiej fajerwerki dzielą się na cztery kategorie ze względu na ryzyko niebezpieczeństwa ich używania.

Fajerwerki F1

F1 oznacza bardzo małe zagrożenie. F1 dotyczy fajerwerek do użycia w zamkniętych przestrzeniach i „bliskiego kontaktu” (minimalna odległość 1 metr). W tę kategorię wpisują się diabełki i zimne ognie.

Fajerwerki F2

F2 oznacza małe zagrożenie. Fajerwerki o klasie F2 są do używania na zewnątrz wśród budynków mieszkalnych (minimalna odległość 8 metrów). F2 dotyczy takich produktów jak:

  • petardy
  • długie zimne ognie
  • rakiety
  • amatorskie zestawy fajerwerków.
Szkolenie: Import z Chin

Fajerwerki F3

F3 oznacza średnie zagrożenie. Takie fajerwerki są przeznaczone do używania poza przestrzenią budynków mieszkalnych, na dużych otwartych przestrzeniach. F3 dotyczy tych samych typów fajerwerków co F2, lecz w tym przypadku minimalna odległość od miejsca odpalenia jest zwiększona (25 metrów).

Fajerwerki F4

F4 oznacza śmiertelne zagrożenie. Takie fajerwerki, jak bomby sferyczne i profesjonalne wyrzutnie pirotechniczne, są przeznaczone dla specjalistów. Pirotechnik sam decyduje o minimalnej odległości, przeprowadzając ekspercką analizę.

Pozostałe klasy fajerwerków

  • P1 – wyroby pirotechniczne „pozostałe”, m.in. race morskie
  • P2 – wyroby „pozostałe” do nabycia i użytkowania przez podmioty koncesyjne
  • T1 – pirotechnika teatralna, np. pirotechnika sceniczna
  • T2 – pirotechnika teatralna powodująca większe zagrożenie, dlatego może być używana tylko przez przeszkolony personel.

Import fajerwerków z Chin – certyfikat CE

Ze względu na to, że fajerwerki to materiały niebezpieczne, wwożąc je do Unii Europejskiej musimy dopilnować, żeby posiadały certyfikat zgodności CE. Jeśli produkt jest oznaczony znakiem CE, jest to potwierdzenie dla kupującego, że został on wyprodukowany zgodnie z normami Unii Europejskiej i jest bezpieczny do użycia.

Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie bądź obrót materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Przechowywanie, nabywanie i obrót materiałów wybuchowych wymaga uzyskania pozwolenia na materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego. Odpowiedni wniosek należy złożyć do wojewody zgodnie z miejscem lokalizacji przedsiębiorstwa. Oprócz wniosku potrzebne będą inne dokumenty opisane dokładnie na tej stronie.

Materiały, na których obrót nie potrzebujemy pozwolenia

Istnieją materiały wybuchowe, na których obrót nie potrzebujemy pozwolenia. Są to detalicznie sprzedawane materiały pirotechniczne o określonej konstrukcji, gramaturze mieszaniny wybuchowej. Muszą one spełniać określone normy bezpieczeństwa. Listę tych materiałów możemy znaleźć po pobraniu listy ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czas uzyskania odpowiedzi na wniosek wynosi zazwyczaj 30 dni, ale może się przedłużyć do 2 miesięcy (w tym przypadku otrzymamy odpowiednią informację).

Import z Chin w 2021

Pozwolenie na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Gdzie złożyć wniosek o przemieszczanie materiałów wybuchowych?

Przemieszczanie takich materiałów wymaga zgody od Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. W tej sprawie należy złożyć wniosek bezpośrednio do Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii lub przesłać na adres Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego lub złożyć wniosek elektronicznie.

Procedura w Polsce – potrzebne dokumenty

Obywatele Polski do wniosku muszą dołączyć: kopię pozwolenia lub koncesji na wytwarzanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo obrót tymi materiałami, kopię deklaracji zgodności dla materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, a także dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Otrzymanie lub odmowa udzielenia pozwolenia

Jeśli uzyskamy zgodę, będzie ona ważna 1 rok od daty jej wydania. Ze względu na zagrożenie dla państwa bądź niespełnienie norm, może okazać się, że dostaniemy odpowiedź negatywną, czyli brak zgody na transport materiałów wybuchowych. Odpowiedź jest wydawana zazwyczaj w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że proces może przedłużyć się do okresu 2 miesięcy.

Przewóz fajerwerków z Chin

Transport kolejowy materiałów niebezpiecznych wymaga wielu pozwoleń i licencji, a w niektórych krajach go zabroniono. Wymagane dokumenty zależą od charakterystyki przewożonego materiału. Ilość dokumentów i pozwoleń sprawia, że ten sposób transportu materiałów pirotechnicznych jest problematyczny, bądź okazuje się niemożliwy.

W kwestii przewozu fajerwerków, warto zapoznać się z RID. Jest to międzynarodowa konwencja regulująca przewozy towarów niebezpiecznych koleją. Pod tym linkiem możemy zapoznać się dokładnie z treścią konwencji.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla materiałów pirotechnicznych jest transport drogą morską. W ten sposób większość polskich importerów sprowadza towary niebezpieczne (fajerwerki) z Chin.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

4.9 / 5. Ilość głosów: 10