Import baterii drogą lotniczą

W miarę jak posługujemy się urządzeniami elektronicznymi, doceniamy ogrom mocy zaklętej w bateriach. Dzięki ich wymianie lub ładowaniu możemy na dłużej cieszyć się sprzętem. Jednakże, baterie mogą być źródłem niebezpiecznego ciepła, iskier lub nawet ognia. I to nie tylko w czasie użytkowania, ale także podczas transportu. Dobra te są oznaczone więc jako niebezpieczne, a ich przewóz regulowany jest przez wiele przepisów. W artykule przedstawimy, co trzeba wziąć pod uwagę organizując import baterii drogą lotniczą.

Import baterii drogą lotniczą

Import baterii drogą lotniczą – zasady i obostrzenia

Baterie, szczególnie te z zawartością litową, są klasyfikowane jako produkty niebezpieczne. Dlatego też, konieczne jest posiadanie przez producenta certyfikatu MSDS, inaczej zwanego kartą charakterystyki.

Dozwolone jest przewożenie baterii tylko lotami cargo z pewnymi wyjątkami. W przypadku importu baterii każdego typu drogą lotniczą obowiązują Przepisy Modelowe ustanowione przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). Linie lotnicze zobowiązane są do przestrzegania tych przepisów. Ze względu na rosnące obawy związane z bezpieczeństwem w lotnictwie, zaostrzono przepisy ICAO/IATA regulujące wysyłkę baterii litowych.

Jeśli przesyłka zawiera materiały niebezpieczne wyszczególnione w przepisach IATA Dangerous Goods Regulations, nadawca jest zobowiązany wypełnić dokument „Shipper’s Declaration for Dangerous Goods” czyli tzw. „Deklarację Nadawcy”. Są od tego pewne wyjątki. Należy wypełnić dwa egzemplarze w języku angielskim.

Na podstawie przepisów IATA, nie wolno transportować drogą lotniczą baterii i akumulatorów uszkodzonych lub poddanych recyklingowi. Jeśli taka bateria znajduje się w sprzęcie, należy ją usunąć. Dlatego też, tak ważna jest inspekcja produktów przed wysyłką.

Import baterii drogą lotniczą – wysyłka za pośrednictwem UPS

Przewóz baterii przewoźnikiem UPS
Źródło: commons.wikimedia.org/wiki/File:UPS_Boeing_747-400_in_Dubai_KvW.jpg

Przede wszystkim, nadawca musi powiadomić spedytora o zamiarze przewozu baterii litowo-metalowych, akumulatorów litowo-jonowych oraz elektrolitowych.

W niektórych przypadkach, na przykład przy przewozie baterii alkalicznych lub niektórych niewymienialnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, nadawca musi zadbać o odpowiednie opakowania zewnętrzne oraz zaciski zapobiegające iskrzeniu lub zwarciu.

Do innych rodzajów baterii lub akumulatorów, w tym litowo-jonowych i litowo-metalowych uważanych za towary niebezpieczne do transportu, oprócz podstawowych środków ostrożności, wymaga się także użycia specjalistycznych opakowań o odpowiednich oznaczeniach o zagrożeniu (etykiecie). Obowiązkowe jest także posiadanie dokumentów potwierdzających zgodność z ustanowionymi przepisami. W celu przewozu takich artykułów podpisuje się specjalną umowę UPS o dobrach niebezpiecznych.

Szczegółowe informacje oraz instrukcje znajdują się z broszurze UPS.

Szkolenie: Import z Chin

Import baterii drogą lotniczą – wysyłka za pośrednictwem DHL

Import baterii drogą lotniczą - DHL
Źródło: commons.wikimedia.org/wiki/File:Dhl_a300b4-200_oo-dlz_arp.jpg

Nadawca ma obowiązek poinformować spedytora o chęci przewozu akumulatorów litowo-jonowych oraz baterii litowo-metalowych.

W przypadku przewozu przesyłek zawierających baterie lub akumulatory litowe wymaga się odpowiedniego oznakowanie produktu, etykiety oraz oświadczenia o towarach niebezpiecznych.

Baterie litowo-metalowe pakowane zgodnie z sekcją II instrukcji pakowania 968 (pakowane luźno) są zabronione w sieci DHL Time Definite.

Akumulatory litowo-jonowe pakowane zgodnie z instrukcją pakowania 965 są zabronione w samolotach pasażerskich, a DHL Express w zakresie ich przewozu oferuje ograniczone usługi.

Regulacje mają wpływ w szczególności na szeroką gamę towarów elektronicznych zasilanych bateriami litowymi, niezależnie od tego, czy można je ładować kilkakrotnie (litowo-jonowe), czy jednorazowo (litowo-metalowe). Przepisy obowiązują, gdy:

  • baterie litowe są pakowane i wysyłane jako pojedyncze elementy (luzem lub w opakowaniach zbiorczych), np. powerbank
  • baterie litowe są pakowane osobno, ale wysyłane wraz ze sprzętem w tym samym pudełku, jak np. aparat z dodatkową baterią
  • baterie litowe są zawarte lub zainstalowane w sprzęcie, są wysyłane w tym samym pudełku, np. tablet z wbudowaną baterią.

Każdy, który został zidentyfikowany jako nadawca na liście przewozowym przesyłki DHL Express, jest prawnie odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z przepisami IATA dotyczącymi towarów niebezpiecznych. Odpowiedzialność ta utrzymuje się, nawet jeśli przesyłka zawierająca baterie litowe nie należy do nadawcy lub jeśli nie jest on ich producentem.

Import baterii drogą lotniczą – jak pakować produkty?

Nieważne, jakie baterie są transportowane, zawsze należy pamiętać o zabezpieczeniu zacisków przeciw zwarciom, które mogą spowodować pożar. Należy je również pokryć nieprzewodzącym materiałem lub każdą jedną baterię umieścić w osobnym woreczku plastikowym.

  • Baterie należy odpowiednio rozłożyć, by się nie przesuwały ani nie uległy zgnieceniu. Ponadto, nie można ich przechowywać w pobliżu narzędzi lub innych metalowych przedmiotów.
  • Ze względu na zagrożenie wyciekiem, akumulatory elektrolitowe powinny zostać przed nim odpowiednio zabezpieczone.
  • Hermetyczne baterie (suche) należy odpowiednio oznaczyć na zewnątrz opakowania napisem nonspillable batteries.
  • W przypadku przewożenia urządzeń z wbudowanymi bateriami lub akumulatorami, urządzenie należy wyłączyć.

Ogólne zasady i informacje na temat importu baterii oraz akumulatorów z Chin znajdują się tutaj.

Import z Chin w 2021

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 1