Import a Brexit

W handlu międzynarodowym wszystkie podmioty na siebie oddziałują w pewnym stopniu. Gdy zmieniają się zasady, nieunikniony jest chwilowy zamęt na rynku. Z racji wyjścia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące wymiany handlowej. Zmieni się import, a Brexit będzie główną przyczyną tej zmiany.

Import a Brexit

Ogólnounijne wymogi a Brexit

Na początku należy zaznaczyć, że opisywane reguły dotyczą obszarów na głównej Wyspie, tzn. Anglii, Walii oraz Szkocji od 2021 roku. Nowe zasady dla Północnej Irlandii nie zostały jeszcze do końca skrystalizowane. Wiadomo jednak, że Irlandia Północna będzie nadal podlegać prawodawstwu Unii Europejskiej w odniesieniu do zasad VAT w obrocie towarowym.

Z powodu wycofywania prawodawstwa unijnego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, będą obowiązywały odmienne wymogi w sprawie międzynarodowej wymiany handlowej. Są to przede wszystkim:

1. Znak CE a UKCA

Znak CE nanoszony jest na towary objęte poszczególnymi Dyrektywami Nowego Podejścia w UE. Od 2021 roku, na rynku brytyjskim (w Anglii, Szkocji oraz Walii) będzie obowiązywał znak UKCA (UK Conformity Assessed). Zastąpi on znak CE przy większości towarów. Podobnie jak w przypadku CE, aby nałożyć znak UKCA, należy posiadać UK Declaration of Conformity.

Więcej na temat nowego oznaczenia przeczytasz w artykule o znaku UKCA.

Webinar: Oznakowanie CE

2. Inne oznaczenia

W większości przypadków, nie będzie można oznaczać żywności logiem produkcji ekologicznej właściwym dla Unii Europejskiej. Tak samo, jeśli nie jesteś do tego zautoryzowany, nie możesz używać flagi Unii Europejskiej jako loga. Żywność z Wielkiej Brytanii nie może być określana jako „pochodząca z UE” (origin EU), ale za to ta z Północnej Irlandii już tak.

3. Numer EORI

Jedną z nowych zasad jest wymagany numer EORI przy dokonywaniu czynności w ramach wymiany handlowej Wielka Brytania-UE. Jako importer lub eksporter działający na rynku brytyjskim, Twój numer musi zaczynać się od liter GB. Brytyjski numer EORI zostanie Ci przyznany od razu po rejestracji lub w przeciągu tygodnia w skrajnych przypadkach. Nie będzie można już posługiwać się na rynku UE EORI wydanym przez Zjednoczone Królestwo w okresie, kiedy było ono Państwem Członkowskim UE.

4. WNT i WDT

WNT to skrót od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a WDT to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Oznacza to transakcje handlowe wewnątrz Wspólnoty. W wewnątrzwspólnotowej dostawie/nabycia towarów, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po dokonaniu dostawy/nabycia towaru. Obydwie procedury podlegają wykazaniu w deklaracji VAT-UE.

W powodu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty, opisane procedury nie będą już obowiązywały przy wymianie handlowej UK-EU. W obydwie strony będzie obowiązywała odprawa celna.

5. System taryfowy

Systemy taryfowe informują o stawkach celnych obowiązujących przy danym produkcie. W Unii Europejskiej stosuje się system taryfowy TARIC. Od 2021 r., w Wielkiej Brytanii będzie można korzystać jedynie z krajowego systemu UK Global Tariff (UKGT). Dotychczasowy Trade Tariff dostępny jest pod adresem strony rządowej Wielkiej Brytanii.

6. Cło i podatki

Możliwe, że importując z Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii oraz w drugą stronę, będą obowiązywały opłaty celne. Cło obliczane jest na podstawie między innymi stawki celnej obowiązującej przy danym produkcie. Do każdego produktu z kodem celnym TARIC oraz UKGT przypisana jest stawka celna.

Towary eksportowane z Wielkiej Brytanii do Państw Członkowskich UE będą obciążone VAT-em. Stawki stosowane w krajach UE są dostępne na stronie Rady Europejskiej.

Towary eksportowane do Wielkiej Brytanii będą zwolnione z VAT w UE, lecz przy przywozie do Wielkiej Brytanii będą one podlegać obowiązującym tam wymogom w zakresie VAT. Standardowa stawka VAT w Wielkiej Brytanii wynosi 20%. Szczegółowe stawki VAT i dalsze informacje dostępne są na stronie Królewskiego Urzędu Dochodów i Ceł.

7. Certyfikaty i licencje

W przypadku importu niektórych towarów do Wielkiej Brytanii, musisz okazać wymagane certyfikaty lub licencje. Obowiązują one przy towarach jak:

 • żywe zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego, żywność i pasza stanowiące potencjalnie wysokie ryzyko; żywe ryby i skorupiaki do celów akwakultury i dekoracyjnych – zgłoszenie w systemie IPAFFS przy imporcie. Nie będzie obowiązywał system TRACES. Stosowane są świadectwa zdrowia zwierząt, świadectwo CITES;
 • ryby do spożycia przez konsumentów – świadectwa zdrowia zwierząt zatwierdzone przez Fish Health Inspectorate (FHI);
 • rośliny i produkty roślinne – w przypadku regulowanych gatunków zgłoszenie do Animal Plant Health Agency (APHA); przy imporcie z UE świadectwo fitosanitarne (PC);
 • zagrożone gatunki zwierząt i roślin oraz ich produkty z nich wykonane – świadectwo CITES;
 • leki weterynaryjne – zarejestrowanie w Veterinary Medicines Directorate (VMD);
 • opakowania wykonane z drewna – międzynarodowe standardy ISM 15 (fumigacja);
 • drewno i produkty z drewna – świadczenia o legalności wycinki, CITES;
 • regulowane leki – rejestracja w National Drugs control System (NDS);
 • chemikalia będące prekursorami narkotyków – wymagana licencja;
 • materiały jądrowe – licencja importowa od Office for Nuclear Regulation (ONR);
 • substancje zubożające warstwę ozonową i fluorowane gazy – własny system kwot;
 • odpady – Wielka Brytania będzie traktowana jako państwo należące do OECD.

Ważność na obszarze celnym UE stracą pozwolenia celne wydane dotychczas przez władze Zjednoczonego Królestwa. Nieważny stanie się także na przykład status upoważnionego przedsiębiorcy AEO.

ShipHub

Import a Brexit – import z krajów UE do Wielkiej Brytanii

Z punktu widzenia Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, Wielka Brytania stanie się krajem trzecim. Oznacza to, że będzie obowiązywała m.in. inna procedura dotycząca odprawy towarów niż dotychczas.

Przy nabyciu oraz dostawie wewnątrzwspólnotowej stosuje się zgłoszenia intrastat. Przy imporcie do Wielkiej Brytanii z krajów UE, obowiązywać będzie taka sama procedura celna jak dla innych krajów trzecich. Procesem importowym importer może zająć się bezpośrednio, lub zatrudnić do tego na przykład agencję celną. Zajmie się ona w Twoim imieniu wszystkimi formalnościami importowymi (w pewnych przypadkach). Osoba Ciebie reprezentująca musi posiadać siedzibę w Wielkiej Brytanii.

Deklaracje importowe są składane elektronicznie przez system CHIEF (Customs Handling of Import and Export Freight). Nie zapomnij zawrzeć takich informacji jak:

 • kod celny;
 • numer identyfikacyjny przesyłki w systemie;
 • miejsce wysyłki i przeznaczenia;
 • dane nadawcy oraz odbiorcy;
 • typ, ilość oraz opakowanie dóbr;
 • wybrany środek transportu oraz koszty przewozu;
 • wartość przesyłki oraz jej walutę;
 • załączyć obowiązujących certyfikatów i licencji.

Ogólne zasady są inne, jeśli importujesz dobra pocztą lub wiele przesyłek o niskiej wartości na jednej deklaracji.

Jak tylko Twoja deklaracja zostanie przyjęta, CHIEF wysyła informacje o wysokości należności. Opłaty te należy pokryć, aby towary zostały odprawione.

W przypadku produktów objętych akcyzą, nie ma już możliwości importowania ich poprzez dokument SAAD (Simplified Accompanying Administrative Document) oraz na podstawie postanowień UE dotyczących sprzedaży na odległość.

Import a Brexit – import z Chin do Wielkiej Brytanii

Chiny zawsze były krajem trzecim dla Unii Europejskiej, w tym dla Wielkiej Brytanii. W przypadku importu z Chin lub innego kraju do tego państwa, zasady będą takie same. Nie będą miały zastosowania jedynie przepisy ustanowione dla Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Potrzebujesz przede wszystkim brytyjskiego numeru EORI (z przedrostkiem GB), oraz zarejestrować się jako podatnik VAT-u (jeśli obroty w ostatnich dwunastu miesiącach wyniosły powyżej 85 tys. funtów lub tyle wyniosą w przeciągu następnych 30 dni). Jeśli jest się zarejestrowanym, możliwe jest uzyskanie zwrotu VAT na podstawie świadectwa przywozowego VAT (import VAT certificate; formularz C79).

W przypadku poszczególnych towarów, nie zapomnij o okazaniu certyfikatów oraz licencji przy odprawie.

Zachowaj dokumentację importową do wglądu dla organów nadzoru rynku.

Import a Brexit – import z Wielkiej Brytanii do Polski

Tak, jak będzie to realizowane w drugą stronę, import z Wielkiej Brytanii do Polski lub innego Państwa Członkowskiego UE podlegać będzie dozorowi celnemu. Oznacza to konieczność dokonania zgłoszenia celnego. Możliwe jest, że wymagane będzie złożenie także zabezpieczenia długu celnego.

W odniesieniu do tranzytu – Zjednoczone Królestwo jest stroną dla Konwencji TIR. Stosuje ona postanowienia Konwencji o uproszczeniach formalności w handlu towarami (SAD) oraz Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej.

Podsumowanie: co się zmieni po Brexicie?

Głównymi następstwami Brexitu są:

 • wystąpienie ze Wspólnoty, przez co niemożliwe będzie przeprowadzanie procedur WDT oraz WNT;
 • wprowadzenie kontroli granicznych, co wiąże się z wydłużeniem czasu na granicy celnej;
 • wzrost formalności celnych, co generuje pracę ludzką i dodatkowe koszty;
 • przymus adaptacji, co zachęci do korzystania z agencji celnych.

Na podstawie nowych reguł można założyć, że przewóz towarów do i ze Zjednoczonego Królestwa oraz wszelakie procedury importowe i eksportowe, szczególnie w wymianie handlowej z UE, mogą stać się bardziej czasochłonne i skomplikowane.

Opisane zasady mogą ulec zmianie. Zachęcamy do obserwowania stron rządowych i organów Unii Europejskiej.

Szkolenie: Import z Chin