Elektroniczna ewidencja BDO odroczona

W ramach specustawy, która określa szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacjami kryzysowymi, doszło do zmian regulujących zasady gospodarowania odpadami. W związku z zaistniałą sytuacją na świecie elektroniczna ewidencja BDO została odroczona.

ewidencja BDO odroczona

Zmiany w BDO na mocy specustawy

Jak dotąd termin dokonania obowiązku ewidencjonowania odpadów w formie elektronicznej BDO był wyznaczony do końca czerwca 2020 r. Na mocy ustawy został przesunięty na późniejszy termin. Wiemy już, że nowa data została wyznaczona na 31 grudnia 2020 r. Przy czym przedsiębiorcy muszą pamiętać, że sporządzona według starych zasad dokumentacja będzie musiała zostać wprowadzona do bazy online do 31 stycznia 2021 r.

Zmiana na mocy specustawy oznacza, że do końca bieżącego roku przedsiębiorcy mogą przekazywać informacje o odpadach na starych zasadach, z wykorzystaniem papierowych kart przekazania odpadów. Co więcej, nowe rozwiązanie nie ogranicza możliwości działania przedsiębiorcom, którzy dostosowali się już do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny.

W związku z pandemią koronawirusa, regulacja ma na celu odroczenie obowiązków administracyjnych, które w czasach pandemii mogłyby stanowić dla przedsiębiorców dodatkowe obciążenie.

Podstawę prawną do powyższych zmian można przeczytać na oficjalnej stronie rządu.

Dodatkowe zmiany w systemie BDO

Kolejną zmianą jest możliwość samodzielnego dodania w systemie BDO miejsca powadzenia działalności. Dodając nowe miejsce prowadzenia działalności, automatycznie uzyskuje się możliwość wystawiania kart przekazania odpadów, kart przekazania odpadów komunalnych oraz prowadzenia ewidencji w tym miejscu. Należy mieć na uwadze, że po samodzielnym zmienieniu miejsca prowadzenia działalności w systemie trzeba złożyć elektroniczny wniosek aktualizacyjny do właściwego Marszałka Województwa. Na zgłoszenie zmiany przedsiębiorca ma 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Szkolenie: Import z Chin

Ewidencja BDO – najważniejsze informacje dla importerów

  1. Rejestracji w BDO muszą dokonać wszyscy przedsiębiorcy: wytwarzający odpady i prowadzący ewidencję odpadów, wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wprowadzanie na rynek Polski produktów w opakowaniach jest równoznaczne z importem, dlatego też każdy importer ma obowiązek rejestracji w BDO.
  2. Jeżeli na mocy Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, jesteś zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów, to wciąż musisz dokonać rejestracji w BDO i opłacić opłatę rejestrową i roczną.
  3. Jeżeli mieścisz się w powyższych limitach to musisz prowadzić tylko sprawozdawczość roczną opakowań, które wprowadzasz na rynek.
  4. Opakowania zbiorcze służące do transportu oraz opakowania służące do wysyłki do konsumenta również liczą się do całościowej wagi opakowań, ponieważ wprowadzane są na rynek. 
  5. W ciągu 30 dni od złożenia wniosku marszałek województwa powinien wpisać danego przedsiębiorcę do rejestru i nadać jej indywidualny, dziewięciocyfrowy numer rejestrowy BDO. Jednakże ze względu na dziesiątki tysięcy wniosków w urzędach marszałkowskich, na nadanie numeru rejestrowego można czekać nawet do kilku miesięcy. Przykładowo, jeżeli złożyłeś wniosek w grudniu 2019 r. i nadal nie otrzymałeś numeru, radzimy skontaktować się z danym Urzędem Marszałkowskim, aby dowiedzieć się więcej o statusie swojego wniosku.
  6. Rejestr w BDO i uzyskanie numeru rejestrowego jest obowiązkowe, jeżeli chcesz legalnie importować i wprowadzać towary na terenie Polski. Przez rozpoczęciem procesu importu powinieneś mieć już nadany numer BDO.
  7. Jeżeli obowiązuje cię opłata produktowa możesz opłacić ją wyłącznie z numerem rejestrowym BDO.
  8. Z opłaty produktowej zwolnieni są importerzy wprowadzający do 1000 kg opakowań rocznie korzystający z pomocy de minimis. Z uiszczania opłaty produktowej zwolnieni są także importerzy korzystający z usług organizacji odzysku.

Aby lepiej zapoznać się z zagadnieniem obowiązku rejestracji w BDO, zapraszamy do pobrania naszego darmowego poradnika, w którym kompleksowo opisujemy rejestrację w Bazie Danych o Odpadach. Zapraszamy także do lektury naszego poprzedniego artykułu o BDO i opłacie produktowej.

Import z Chin w 2021

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 7