Cło na panele fotowoltaiczne, panele solarne z Chin

Cło antydumpingowe na ogniwa, moduły i panele fotowoltaiczne, panele solarne z Chin

Chiny są obecnie największym producentem fotowoltaicznych ogniw na świecie. Ponad 70% chińskiej produkcji solarnej trafia na eksport. Panele solarne są coraz częściej importowane z Chin. W Polsce fotowoltaika rozwinie się dopiero po przyjęciu ustawy o OZE, na którą większość importerów z Chin czeka.

Panele solarne

Panele solarne z Chin

Nie mniej Unia Europejska już rozpoczęła kolejny etap postępowania antydumpingowego. Ma na celu zweryfikowanie doniesień o stosowaniu przez władze chińskie nierynkowej pomocy dla producentów modułów fotowoltaicznych w Chinach. Pomoc miałaby polegać na arbitralnym przyznawaniu kredytów wybranym producentom. Przy czym warunki kredytów uwzględniają oprocentowanie poniżej 1% i są udzielane na dłuższe okresy sięgające nawet 20 lat. Sprawa została podjęta we wrześniu 2012 roku, przez UE na wniosek zrzeszenia europejskich producentów ogniw fotowoltaicznych „EU ProSun”.

Pierwsze decyzje Komisji Europejskiej mogą zostać podjęte w najbliższych miesiącach. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, UE najprawdopodobniej wprowadzi cła antydumpingowe na moduły importowane z Chin. Pierwszym etapem obowiązującym od marca 2013 będzie obowiązek rejestrowania wszystkich produktów solarnych pochodzących z Chin. Decyzję w tej sprawie Komisja Europejska podejmie najpóźniej do 8 marca 2013. Obowiązek rejestracji to część działań antydumpingowych Komisji Europejskiej skierowanych przeciwko produktom chińskim.

Rejestracja oznacza, że wszystkie ogniwa oraz moduły fotowoltaiczne z Chin, które zostaną importowane od marca, mogą później zostać obłożone cłem antydumpingowym, o którego wprowadzeniu zdecyduje Komisja Europejska w czerwcu 2013 roku. Jeżeli takie cło zostanie wprowadzone, wszystkie moduły sprowadzone z Chin od 8 marca 2013 zostaną wstecz takim cłem obłożone. Obowiązek zapłacenia cła będzie dotyczył wszystkich modułów oraz ogniw fotowoltaicznych odprawionych celnie na terenie UE do 90 dni przed datą wejścia cła w życie. Oznacza to, że jeżeli tymczasowe cła antydumpingowe wejdą w życie z dniem 6 czerwca 2013, moduły oraz ogniwa pochodzenia chińskiego odprawione celnie na terenie UE po 8 marca 2013, będą podlegały takiemu cłu antydumpingowemu.

Stawki celne – moc wsteczna

Wprowadzenie cła z mocą wsteczną, ma zapobiec sytuacji masowego sprowadzania modułów przed wejściem cła w życie. Niemniej jednak, przypuszcza się, że chińskie firmy już sprowadziły duże ilości modułów do Europy, aby uniknąć zapowiadanego cła. Ostateczna wysokość stawki celnej nie jest jeszcze znana, niemniej jednak EU ProSun, uważa, że stawka powinna wynosić 120%.

Wprowadzenie przez Komisję Europejską cła na moduły fotowoltaiczne z Chin ma już obecnie zwolenników jak i przeciwników. Jak wynika z raportu wykonanego przez AFASE – Alliance For Affordable Solar Energy – (Stowarzyszenie Przystępnej Energii Słonecznej), zatrudnienie w sektorze energetyki solarnej w Europie zostanie znacznie zredukowane jako efekt wprowadzenia cła antydumpingowego na moduły z Chin. Wg AFASE, wprowadzenie cła w wysokości do 60%, może spowodować likwidację około 242 000 miejsc pracy w branży PV w ciągu 3 lat od momentu nałożenia cła. W przypadku 20% stawki cła, rynek pracy sektora fotowoltaiki w Europie skurczy się o około 115 000 miejsc pracy przynosząc straty w miliardach EURO.

Z drugiej strony, raport AFASE został sceptycznie przyjęty przez EU ProSun, które za przykład podaje USA, gdzie po wprowadzeniu cła na panele chińskie w ubiegłym roku nie zaobserwowano negatywnych skutków podawanych przez AFASE. Co więcej, wg EU ProSun, zatrudnienie w europejskiej branży fotowoltaicznej zależy głównie od chińskiego dumpingu.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

0 / 5. Ilość głosów: 0