Certyfikat UL

Certyfikat UL (Underwriters Laboratories) jest potwierdzeniem spełniania przez urządzenia oraz ich podzespoły norm bezpieczeństwa amerykańskiego oraz kanadyjskiego rynku. Świadczy o nienagannej jakości towaru oraz zapewnia, że nie stanowi on zagrożenia dla konsumenta, co podwyższa jego prestiż. Przedstawiamy szczegóły związane z certyfikatem UL.

Certyfikat UL

Certyfikat UL

UL (Underwriters Laboratories) jest niezależną firmą certyfikującą, która powstała w 1894 roku w Chicago. Zajmuje się weryfikacją towarów pod względem jakości oraz bezpieczeństwa dla ich użytkowników. Sprawdza, czy produkty, a także miejsce oraz proces ich produkcji zgodne są z wymaganiami stawianymi przez rynek amerykański oraz kanadyjski. Jest to firma posiadająca swoje laboratoria oraz centra inspekcyjne na całym świecie.

Certyfikat UL dotyczy takich produktów jak elektronika, materiały budowlane, przemysłowy sprzęt kontrolny, druty i kable, fotowoltaika, i inne. 

Logo UL

Kategorie certyfikatu UL

Do uzyskania certyfikatu UL konieczne jest spełnienie określonych norm dotyczących poszczególnych elementów ich łańcucha produkcyjnego. W zależności od towaru poddawanemu kontroli oraz sposobu jego wytwarzania, istnieje wiele różnych standardów bezpieczeństwa wyselekcjonowanych przez UL. Zostały one podzielone na kategorie, aby ułatwić proces wyszukiwania. Poniżej przedstawiamy przykłady oznaczeń dla produktów elektrycznych i elektronicznych oraz przewodów i kabli.

Standardy dotyczące produktów elektrycznych i elektronicznych

 • UL 50 – obudowy sprzętu elektrycznego;
 • UL 50E – obudowy sprzętu elektrycznego, względy środowiskowe;
 • UL 153 – przenośne lampy elektryczne;
 • UL 197 – komercyjne elektryczne urządzenia kuchenne;
 • UL 1492 – produkty i akcesoria audio/wideo;
 • UL 1995 – urządzenia grzewcze i chłodzące;
 • i inne.

Standardy dotyczące przewodów i kabli

 • UL 62 – elastyczne przewody i kable
 • UL 758 – materiał okablowania urządzenia (AMW)
 • UL 817 – zestawy przewodów i przewody zasilające
 • UL 2556 – metody testowania przewodów i kabli

Należy pamiętać, że niektóre oznaczenia UL wyrażają zgodność jedynie z wymaganiami rynku amerykańskiego, inne wyłącznie kanadyjskiego, a jeszcze inne z oboma tymi rynkami.

Znaki z klasyfikacją a autoryzacją UL

W celu nadania oznaczenia i certyfikatu UL, firma certyfikująca przeprowadza kontrolę pod względem np. ograniczonego zakresu ryzyka wypadku, przydatności stosowania czy warunków pracy przy produkcji. To ona ustala, czy produkt wytwarzany jest zgodnie z wymaganiami UL. Takie oznaczenie możemy znaleźć na alarmach przeciwpożarowych, gaśnicach, piecach, grzejnikach, sprzęcie komputerowym oraz wielu innych produktach.

Poniżej przedstawione znaki z klasyfikacją UL dotyczą kolejno zgodności z wymogami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz obu rynków.

Znaki z klasyfikacją UL

Oprócz znaków z klasyfikacją UL, istnieją również znaki z autoryzacją UL. Towary z takim oznaczeniem posiadają certyfikat UR. Rzadko zobaczymy je bezpośrednio na produktach, ponieważ zazwyczaj znajdują się one jedynie na częściach podzespołów, które należą do większych systemów. Umieszczane są np. na zasilaczach lub układach scalonych. W tym przypadku również wyróżnia się trzy możliwe warianty: zgodność z normami rynku amerykańskiego, kanadyjskiego i obu rynków.

Znaki z autoryzacją UL

Polski oddział Underwriters Laboratories

Również w Polsce znajduje się oddział UL, powstały w 2005 roku pod Warszawą. Posiada on także laboratorium, gdzie sprawdza się towary pod względem różnych zagrożeń oraz wypadków, które mogą spowodować. Poza samym produktem, upoważnione oddziały mogą również certyfikować:

 • zakłady produkcyjne
 • personel
 • proces produkcji
 • cały system produkcyjny.

Poddana ocenie zostaje zgodność ze wszelkimi obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa. Firma weryfikuje przestrzeganie przepisów instalacyjnych i przeprowadza kontrolę pod względem krytycznych problemów stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia. Ocenia również działanie produktów i komponentów budowlanych. Certyfikacja personelu polega na zapewnieniu, że pracownicy są odpowiednio wykwalifikowani do bezpiecznej oraz efektywnej pracy przy produkcji towaru.

Zakłady, personel, proces produkcyjny oraz towar można poddać kontroli z osobna lub zdecydować się na weryfikację całego systemu produkcyjnego. Firma certyfikująca UL ma na celu pomoc producentowi w ograniczeniu ryzyka oraz ochronie reputacji marki. Aby to osiągnąć, rzetelnie sprawdza etapy oraz elementy wytwarzania produktu.

Jak uzyskać oznaczenie i certyfikat UL?

Wystarczy kilka kroków, aby ubiegać się o certyfikat UL dla swoich produktów, potwierdzając tym samym ich bezpieczeństwo dla konsumentów. Przy czym należy pamiętać, że jest to usługa płatna.

 1. Pierwszym krokiem jest odwiedzenie strony firmy certyfikującej UL. Na oficjalnej witrynie znajdują się wszystkie informacje dotyczące przesłania próbki produktu do kontroli. Strona zawiera także niezbędne formularze, które należy wypełnić.
 2. Następnie producent na swój koszt wysyła próbkę do przetestowania. Musi zostać ona zapakowana w taki sposób, żeby zawartość przesyłki nie uległa uszkodzeniu w trakcie transportu.
 3. Wysłana próbka towaru zostaje poddana kontroli i ocenie pod względem bezpieczeństwa i spełniania wyznaczonych norm. Cały ten proces ma na celu uznanie towaru zgodnego lub niezgodnego z obowiązującymi standardami.
 4. Jeśli zweryfikowany produkt został zatwierdzony pod kątem zgodności z normami, producent otrzymuje od UL certyfikat. Upoważnia on do umieszczania logo UL na wszystkich wytwarzanych towarach.

Dlaczego warto ubiegać się o certyfikat UL?

Firma UL (Underwriters Laboratories) przeprowadza szereg badań na produkcie, żeby potwierdzić ich zgodność z obowiązującymi na amerykańskim oraz kanadyjskim rynku normami. Certyfikat UL świadczy przede wszystkim o bezpieczeństwie towarów dla konsumentów, co zwiększa ich zaufanie do naszej firmy. Kupując produkty z takim oznaczeniem, mogą być oni również pewni ich wysokiej jakości. Warto więc ubiegać się o certyfikat UL, ponieważ podnosi on prestiż naszych towarów i zwiększa wiarygodność naszej marki.

Bezpłatna konsultacja

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 10